Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie op het gebied van Arbeid & Gezondheid. De arbeidsfysiotherapeut richt zich op individuele werknemers met werkgerelateerde klachten of preventief om klachten en/of verzuim te voorkomen. Hieronder vallen alle klachten die de werkzaamheden (negatief) beïnvloeden. Een uitgebreide Arbeid & Gezondheids intake wordt gedaan en aan de orde komen ook werkhouding/werkwijze, werktaken, werktijden, werkdruk en werkplek. Een brede analyse wordt gedaan om vanuit allerlei hoeken de klachten te bekijken. Naar aanleiding van de intake en het onderzoek wordt samen met de cliënt een behandelplan gemaakt, afgestemd op zijn/haar doelen. Het hoofddoel is daarbij meestal om de cliënt weer optimaal te laten functioneren op het werk.

Wat is de meerwaarde van arbeidsfysiotherapie boven reguliere fysiotherapie?
De arbeidsfysiotherapeut benadert de klachten vanuit een veel breder perspectief en gaat meer in op de gehele werksituatie. Een reguliere fysiotherapeut richt zich vooral op het verhelpen of verminderen van de klachten op de praktijk. De arbeidsfysiotherapeut kan ook op de werklocatie komen, om de situatie daar (functioneel) te bekijken. Naast de klachten en de werksituatie in brede zin van het woord (werktaken, werktijden, werkdruk, werkplek en werkwijze) wordt ook naar gedrag en (werk)omgeving gekeken. Ook heeft de arbeidsfysiotherapeut vaak kortere lijnen met de werkgever, casemanager of bedrijfsarts en weet andere relevante disciplines in de regio snel te vinden, om zo tot een betere snellere oplossing te komen om klachten te verminderen of te voorkomen. Tevens kan de arbeidsfysiotherapeut naast de individuele cliënt/werknemer, de organisatie adviseren.

De arbeidsfysiotherapeut is zowel ervaren met preventie als met re-integratie begeleiding van cliënten die verzuimen in werk.

Werknemers vallen door allerlei oorzaken regelmatig uit. Dit is voor zowel de werknemer zelf als voor de werkgever erg vervelend. Iedereen wil gezonde en gemotiveerde werknemers. De wet Verbetering Poortwachter geeft aan dat werkgevers en werknemers zich bij verzuim optimaal in moeten spannen om een spoedige terugkeer naar de werkplek te krijgen. Bij (dreigend) verzuim door klachten, kan de arbeidsfysiotherapeut daarin een belangrijke rol spelen.

De Adviseur Arbeid & Gezondheid kan naast individuele werknemers ook bedrijven adviseren mbt verzuim reductie. Onze arbeidsfysiotherapeuten Micha en Els zijn ook opgeleid als Adviseur Arbeid & Gezondheid.

Voorbeelden van wat een arbeidsfysiotherapeut of Adviseur Arbeid & Gezondheid kan:

 • Preventieve testen, gezondheidstesten.
 • Preventieve voorlichting, instructie en training (oa tiltrainingen, rsi/kans preventie programma).
 • Werkplek onderzoek en werkplek aanpassingen op locatie.
 • Ondersteuning van de preventiemedewerker, onder andere bij het uitvoeren van een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie).
 • Preventieve behandeling/adviezen bij cliënten die een vergroot risico hebben op werkgerelateerde klachten.
 • Ondersteuning van werkgever bij cliënt/werknemer die re-integreert.
 • Behandeling/ondersteuning van cliënt/werknemer in de re-integratie fase.

Voor wie kan de arbeidsfysiotherapeut of Adviseur Arbeid & Gezondheid wat betekenen:

 • Alle mensen met een vergroot risico op werkgerelateerde klachten.
 • Alle mensen die verzuimen of dreigen te verzuimen door klachten aan het bewegingsapparaat.
 • Werkgevers en werknemers die een duurzame gezonde werkomgeving willen. Hierbij kunnen preventieve instructies tav werk gegeven worden of preventieve (gezondheids)testen gedaan worden.
 • Bedrijven/preventie medewerkers die ondersteuning willen van een arbeidsfysiotherapeut of Adviseur Arbeid & Gezondheid, bijvoorbeeld met een RI&E.
 • Bedrijven die verzuimreductie willen.
 • Bedrijven die lagere kosten willen door in te zetten op preventie en willen besparen op ziektegelduitkeringen.
 • Bedrijven die ‘gezonder’ willen worden.
 • Bedrijven die de werkomstandigheden voor hun medewerkers willen verbeteren.
 • Meer rust in het bedrijf creëren.
 • Bedrijven die een verhoogde tevredenheid onder medewerkers willen, en daarmee vaak een verhoogde productiviteit creëren.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met 06-37330248 of info@mefysio.com

ME Fysio, fysiotherapie, J.C. Beetslaan 157 Hoofddorp
× STEL JE VRAAG VIA WHATSAPP