Betalingsprocedure

ME Fysio

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd zijn, worden in rekening gebracht.

Aanvullend verzekerd voor fysiotherapie

Onze praktijk heeft behandelovereenkomsten met (bijna) alle grote zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen de meeste rekeningen door de praktijk direct aan de zorgverzekeraars gedeclareerd worden. Hier hoeft u niets voor te doen.
Wilt u weten hoeveel behandelingen u vergoed krijgt door uw zorg verzekeraar, dan kunt u dit in uw polis nakijken, aan uw therapeut vragen, of via onderstaande link opzoeken.
Tot 18 jaar: https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/fysiotherapie-tot-18-jaar%20 
Vanaf 18 jaar: https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/fysiotherapie-vanaf-18-jaar

Niet aanvullend verzekerd

Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of meer behandelingen nodig heeft dan u vergoed krijgt vanuit uw aanvullende verzekering, dan dient u de behandeling(en) zelf te betalen en ontvangt u van ons (tijdens de behandeling of per post) een factuur aan het einde van de maand. Voor onze tarieven verwijzen wij u naar: Tarieven

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten dienen moeten binnen dertig dagen na de factuurdatum worden voldaan. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en zijn wij genoodzaakt om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle extra kosten voor de incasso van gedeclareerde bedragen, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

ME Fysio, fysiotherapie, J.C. Beetslaan 157 Hoofddorp
× STEL JE VRAAG VIA WHATSAPP