Longfysiotherapie

IMGS3511Longfysiotherapie is een specialistisch onderdeel binnen de fysiotherapie. Longfysiotherapie richt zich op patiënten met luchtweggerelateerde klachten of aandoeningen. Hieronder valt bijvoorbeeld COPD, (inspannings)astma, (chronische) bronchitis, longemfyseem, hyperventilatie, maar ook longkanker.

Intake/onderzoek

Indien u bij een huisarts of longarts bent geweest, dient u de verwijzing en/of longwaardes (van de blaastest/spirometrie) mee te nemen. Mocht u hier niet geweest zijn, kunt u zonder verwijzing bij ons terecht. Tijdens de eerste afspraak wordt een intake en onderzoek gedaan om de ernst van de klachten in kaart te brengen, een beeld te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen in het dagelijks leven en het niveau van lichamelijke conditie en spierkracht vast te leggen. Tevens zal de therapeut controleren wat in rust en tijdens inspanning het zuurstofpercentage in uw bloed is (middels een saturatiemeter) en de mate van kortademigheid (middels een BORG-score). Deze factoren zijn belangrijk voor het functioneren. Later in het behandeltraject zullen de testen opnieuw uitgevoerd worden om te beoordelen of de behandeling resultaat heeft en u hiermee vooruitgang boekt.

Behandeling

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe therapeut zal naar aanleiding van de intake/ het onderzoek beoordelen voor wat voor soort behandeling u in aanmerking komt. Soms is het nodig dat er eerst aanvullend onderzoek wordt gedaan door de (long)specialist, voordat u kunt starten met een behandeltraject, in dat geval zullen wij u verwijzen.

De voorgestelde behandeling kan bestaan uit:
– Een Beweegadvies op Maat.
– Het Beweegprogramma COPD.
– Longrevalidatie programma.

Indien er genoeg animo is, en u dat wilt, kunt u deelnemen aan de groepsbehandelingen. U kunt ook individueel gehandeld worden ( het longrevalidatieprogramma).

Beweegadvies op Maat

Is een individueel beweegadvies, waarbij gekeken wordt naar een gepast persoonlijk beweegprogramma.

Beweegprogramma

Dit is een programma speciaal ontwikkeld voor mensen met COPD. Het programma is bedoeld voor mensen met matige COPD (GOLD 1 en 2). Tijdens het programma wordt u begeleid door onze longfysiotherapeut, die deskundig is op het gebied van COPD en u op een verantwoorde manier coacht naar een actievere leefstijl. Het doel van het programma is uw kwaliteit van leven verbeteren met een actieve leefstijl. U ervaart minder benauwdheid, krijgt meer uithoudingsvermogen en leert verantwoord bewegen. In de meeste verzekeringen wordt het beweegprogramma (extra) vergoed, naast de gewone fysiotherapie.

Longrevalidatieprogramma

Is een individueel fysiotherapie programma voor mensen met diverse luchtwegaandoeningen. Tijdens de individuele behandelingen kan aan het volgende aandacht worden besteed, afhankelijk wat voor u noodzakelijk is:
– Informatie over de aandoening.
– (Tijdig) Herkennen en leren omgaan met een longaanval (excacerbatie).
– Aanleren juiste ademhaling, toepassen in verschillende omstandigheden (tijdens inspanning).
– Aanleren huffen en hoesten (om overtollig slijm omhoog te krijgen/op te hoesten).
– Vergroten van de spierkracht.
– Vergroten van het algeheel uithoudingsvermogen.
– Adviezen met betrekking tot bewegen in het dagelijks leven.
– Belasting/Belastbaarheid, grenzen (her)kennen.

Indien u niet in staat bent om naar de praktijk toe te komen, doen wij ook aan huis behandelingen. Deze gaan nog meer in op dagelijkse activiteiten. Samen kijken wij naar de beste balans tussen inspanning, adembeheersing en energiebehoud. Voor meer informatie over een behandeling bij u thuis, zie aan huis behandeling.

LoRNA (Long Revalidatie Netwerk Amsterdam)

Wij zijn aangesloten bij het LoRNA. Dit is een netwerk in (groot) Amsterdam van in longziekten gespecialiseerde fysiotherapeuten, die de beste zorg voor mensen met longaandoeningen nastreven. Het LoRNA heeft (transmurale) samenwerkingsafspraken gemaakt met ketenzorgpartners in de regio (huisartsen, (long)specialisten, longverpleegkundigen, praktijkondersteuners, diëtisten en apothekers). Binnen het netwerk worden de landelijke ontwikkelingen besproken mbt longaandoeningen.

Spaarne Ziekenhuis

Tevens hebben wij een samenwerking met de longafdeling van het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp.

ME Fysio, fysiotherapie, J.C. Beetslaan 157 Hoofddorp
× STEL JE VRAAG VIA WHATSAPP