Longfysiotherapie

IMGS3511Longfysiotherapie is een specialistisch onderdeel binnen de fysiotherapie. Longfysiotherapie richt zich op patiënten met luchtweggerelateerde klachten of aandoeningen. Hieronder valt bijvoorbeeld COPD, (inspannings)astma, (chronische) bronchitis, longemfyseem, hyperventilatie, maar ook longkanker.

Intake/onderzoek

Indien u bij een huisarts of longarts bent geweest, dient u de verwijzing en/of longwaardes (van de blaastest/spirometrie) mee te nemen. Mocht u hier niet geweest zijn, kunt u zonder verwijzing bij ons terecht. Tijdens de eerste afspraak wordt een intake en onderzoek gedaan om de ernst van de klachten in kaart te brengen, een beeld te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen in het dagelijks leven en het niveau van lichamelijke conditie en spierkracht vast te leggen. Tevens zal de therapeut controleren wat in rust en tijdens inspanning het zuurstofpercentage in uw bloed is (middels een saturatiemeter) en de mate van kortademigheid (middels een BORG-score). Deze factoren zijn belangrijk voor het functioneren. Later in het behandeltraject zullen de testen opnieuw uitgevoerd worden om te beoordelen of de behandeling resultaat heeft en u hiermee vooruitgang boekt.

Behandeling